Udruga

Jezero Čiče – Turopoljsko more

Tko smo

Resursi zajednice pripadaju zajednici. Zaštita resursa od vitalnog je značaja za zajednicu i njen je temeljni javni interes – stoga je naše djelovanje motivirano i fokusirano prvenstveno na zaštitu resursa.

Prvenstvena je potreba definirati one resurse koji predstavljaju sferu tzv. vitalnih interesa zajednice (prirodni, gospodarski, znanstveni resursi…) i njih staviti u funkciju javnog interesa.

 Udruga Jezero Čiče – Turopoljsko more nastaje kao glas zdravog razuma građana Velike Gorice i stanovnika Turopolja, grada Zagreba i Zagrebačke županije, kako bi se konačno zaustavilo uništavanje i eksploatacija jezera Čiče, kao jedne od najvećih akumulacija površinske vode kontinentalne Hrvatske te njegovo privođenje svrsi, tj. pretvaranja u sportsko/rekreacijski/zabavni i poduzetnički centar, kako je to i definirano službenim Prostornim planovima grada Velike Gorice.

Inicijalna skupina ljudi koja osniva Udrugu nastavlja okupljati i povezivati ljude i organizacije koje su spremne zajedno djelovati u pravcu stvaranja Velike Gorice i Turopolja kao primjera zdrave i održive zajednice.

Želja nam je okupiti sve one ljude koji vjeruju i sanjaju još bolju, ljepšu i zdraviju Veliku Goricu i Turopolje, Turopolje nasmijanih, proaktivnih i ispunjenih ljudi. Plan nam je surađivati sa znanstveno-istraživačkim, stručnim, obrazovnim, gospodarskim, zdravstvenim, državnim, županijskim i lokalnim upravnim subjektima, drugim organizacijama civilnog društva te pojedincima i mnogobrojnim profesionalnim suradnicima i volonterima diljem Republike Hrvatske i u inozemstvu.

Zajednica, bila to nacija, regija, grad, koja ne zaštiti svoje resurse i interese, riskira vlastiti razvoj i vlastitu sudbinu stavlja u ruke pojedinca. Lokalna zajednica mora imati mogućnost planiranja vlastitog razvoja i preuzimanja strategije vlastitog razvoja u svoje ruke.

NAŠ STRATEŠKI CILJ:

Revitalizacija jezera Čiče i uređenje jezera i okolnog prostora prema važećem Urbanističkom planu uređenja Športsko rekreacijskog centra jezera Novo Čiče, odlukom predstavničkog tijela o donošenju plana, objavljenom u Službenom glasniku Grada Velike Gorice, broj 9/12

slika1 resized

OSTALI CILJEVI DJELOVANJA UDRUGE:

  • Zaštita voda Turopolja, kao jednog od najvećih strateških bogatstava našeg kraja,
  • Promicanje zaštite okoliša i održivog razvoja, uz promicanje energetske učinkovitosti
  • Poticanje aktivnog građanstva, demokratske političke kulture, uključivanje građana u praćenje javnih politika te u odlučivanje, razvoj lokalne zajednice
  • Promicanje zdravog života i bavljenja sportom, posebno djece i mladih, ali i svekolikog stanovništva, uz naglasak na stariju populaciju
  • Razvoj i promicanje obrazovanja i cjeloživotnog učenja, vezano uz ekologiju i rekreaciju
    Udruga sukladno navedenim ciljevima Udruge djeluje na području zaštite voda, zaštite okoliša, sporta i obrazovanja.
slika07 resized

DANAŠNJE STANJE JEZERA

Prvi razlog zašto eksploatacija treba stati, a jezero i područje oko jezera treba urediti i sačuvati od svih daljnjih rizika zagađivanja i devastacije, je taj što su se vode jezera, zbog dubina kopanja, pomiješale sa podzemnim vodenim tokovima, koji nizvodno pune bunare pitke vode, kako za grad Veliku Goricu, tako i za grad Zagreb. Crpilišta Črnkovec, Kosnica i Petruševac nalaze se niti 5 kilometara nizvodno od jezera Čiče, koje je danas potpuno nezaštićeno i van svake ekološke kontrole te predstavlja tako ogromnu i permanentnu opasnost za ono najvrijednije što mi svi imamo – čistu, zdravu i kvalitetnu pitku vodu!

Drugi cilj za koji se zalažemo je prenamjena jezera u rekreacijsko – sportski i zdravstveni kompleks nacionalnog značaja. To je i u skladu sa Urbanističkim planovima uređenja te postoji i urbanistička podloga u gradskoj i županijskoj upravi, a Gradsko vijeće grada Velike Gorice prihvatilo je taj plan još 2012. godine. Unatoč tome, do sada nije napravljeno gotovo ništa da se zaustavi eksploatacija, zaštiti voda te na kraju realizira projekt sportsko-rekreacijskog-turističkog kompleksa jezera Čiče.

slika06 resized

VODNI EKO-SUSTAV TUROPOLJA

Pravi značaj jezero će dobiti pretvaranjem sada neprotočnog vodnog tijela u protočno i to spajanjem s rijekom Odrom. Taj projekt, pod nazivom “revitalizacije rijeke Odre”, koja danas leži u podzemlju zanemarena i zapuštena, kao i negdašnji brojni turopoljski vodotoci i pritoci Odre, prepoznat je već na nivou grada Velike Gorice i Zagrebačke županije prije 10-tak godina, ali do dan danas nije napravljeno ništa.

Ideja je da se preuređnjem i prenamjenom jezera Čiče stvori veliki vodni protočni bazen čime bi se i samom jezeru udahnuo život, koji polako uslijed bioloških procesa nestaje, a rijeci Odri i brojnim pritocima, koji danas leže presušeni i zapunjeni smećem te predstavljaju biološku i ekološku opasnost za cijeli turopoljski kraj, pusti voda iz jezera, čime bi im se vratila vodena snaga i značaj za cijelo Turopolje.

JEZERO ČIČE i NATURA 2000

Na koncu napominjemo kako i Natura 2000 program Vita, istaknut u brojnim lokalnim i županijskim i nacionalnim planovima i strategijama predviđa upravo revitalizaciju rijeke Odre glavnim ekološkim izazovom za naš turopoljski kraj, a nažalost ovdje se premalo ili ništa o tome ne govori.

slika05 resized

Kontaktirajte nas. Uključite se.

Lazina Čička 135a, 10415 Lazina Čička

Želite se učlaniti u udrugu? Ispunite pristupnicu ovdje.